Legislativa airsoftových zbraní v Česku

Legislativa airsoftových zbraní v Česku

Legislativa airsoftových zbraní v Česku

Airsoftové zbraně jsou věrnými replikami skutečných střelných zbraní, ale místo ostrých nábojů střílí plastové kuličky o průměru 6 mm. Přestože se nejedná o smrtící zbraně, stále jsou to funkční zbraně a je možné s nimi způsobit zranění. Proto je třeba s nimi zacházet zodpovědně a dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a omezení, která stanoví česká legislativa. V tomto článku se podíváme na to, jaká je právní úprava airsoftových zbraní v Česku, co je třeba splnit pro jejich pořízení, držení a používání, a jaké jsou možné sankce za porušení těchto pravidel.

Kategorie a pořízení airsoftových zbraní

Podle zákona o zbraních a střelivu (č. 119/2002 Sb.) spadají airsoftové zbraně do kategorie D, která zahrnuje plynové zbraně, vzduchovky, praky a jiné zbraně, u nichž je výstřel odvozen od rozpínání stlačeného vzduchu či plynu. Tyto zbraně jsou volně prodejné svéprávným osobám starším 18 let, nepodléhají registraci a k jejich vlastnictví není třeba zbrojní průkaz. Nicméně to neznamená, že s nimi můžete dělat, co chcete. I pro tyto zbraně platí některá omezení a povinnosti, které je nutné dodržovat.

Legislativa airsoftových zbraní v Česku

Označení, přenášení a používání airsoftových zbraní

  1. Při pořízení nového vybavení se vždy nejdříve podrobně seznamte s manipulací dle manuálu a v případě nejasností se obraťte na odborníky (prodejce nebo výrobce). Než airsoftovou zbraň začnete používat při hře, vyzkoušejte ji v bezpečném prostředí proti terči. Pokud totiž manipulaci dokonale neovládáte nebo nevíte, jak se zbraň chová a co všechno dokáže, ohrožujete nejen druhé ale i sebe.
  2. Airsoftové zbraně nesmí být přenášeny na veřejnosti v takovém stavu, aby bylo možné je okamžitě použít. To znamená, že musí být uloženy v uzavřeném obalu, pouzdře nebo brašně, který znemožňuje jejich rychlé vytáhnutí a použití. 
  3. Airsoftové zbraně mohou být používány na veřejnosti, pokud tím není ohroženo bezpečí, zdraví nebo majetek jiných osob. To znamená, že je možné je používat pouze na místech, která jsou k tomu určená, například na speciálních hřištích, střelnicích nebo v uzavřených prostorách, kde je zajištěna dostatečná ochrana a souhlas majitele.
  4. Při používání airsoftových zbraní je také nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a pravidla, jako je nošení ochranných pomůcek, zejména brýlí a masky, a respektování zákazu střelby na osoby bez chráničů nebo na zvířata.
  5. S každou zbraní zacházejte tak, jako by byla nabitá, nebo připravená k použití v plně funkčním stavu. A to bez ohledu na to, že jste si jisti jejím vybitím při posledním použití nebo zajištěním. Před každým použitím proveďte kontrolu stavu a funkčnosti airsoft zbraně v bezpečném prostoru k tomu určeném s ohledem na možný nečekaný výskyt osob. Pokud objevíte jakoukoliv závadu, zbraň okamžitě přestaňte používat, vyjměte střelivo a předejte k autorizované opravě.
  6. Při cestování se vždy seznamte s legislativou airsoftových zbraní v zahraničí, která se v různých zemích liší.
Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet