Jak se starat o NiMH baterie v airsoftové zbrani

Jak se starat o NiMH baterie v airsoftové zbrani

Jak se starat o NiMH baterie v airsoftové zbrani

NiMH baterie jsou jedním z nejčastějších typů akumulátorů používaných v airsoftových replikách. Jsou oblíbené pro svou vysokou kapacitu, dlouhou životnost a bezpečnost při používání. Oproti starším NiCd bateriím navíc nejsou náchylné k paměťovému efektu. Nicméně i NiMH baterie vyžadují správnou péči a údržbu, aby si zachovaly svůj výkon a životnost. Než začnete NiMH akumulátor používat, vždy si přečtěte manuál, který je k němu přiložený.

Skladování NiMh baterie

Pokud neplánujete baterii používat po delší dobu, uložte ji na suchém a chladném místě, nejlépe v rozmezí -10 až 30 °C. Při vysoké teplotě dochází ke snížení kapacity, zvýšení vnitřního odporu a zrychlení stárnutí baterie, vlhkost může vést ke korozi nebo zkratu.

Nikdy nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla a k jejímu skladování používejte speciální ochranný nehořlavý pytlík. Před uložením baterii nabijte přibližně na 60 % její kapacity, čímž se zabrání jejímu úplnému vybití během skladování, a alespoň jednou za měsíc baterii vybijte a nabijte. U NiMH akumulátorů dochází k poměrně výraznému samovybíjení, a to až 1,5–4 % za den. Tato hodnota navíc stoupá s okolní teplotou.

Jak se starat o NiMH baterie v airsoftové zbrani

Nabíjení NiMH baterie

Jak se starat o NiMH baterie v airsoftové zbrani
  1. Pravidelné a správné nabíjení je klíčem k udržení NiMH akumulátoru v dobrém stavu. Při nabíjení vždy používejte kvalitní nabíječku určenou přesně pro váš typ NiMH baterie. Nikdy nepřekračujte doporučený nabíjecí proud a vždy baterii sledujte během nabíjení.
  2. Připojte baterii do nabíječky a buďte obezřetní na správnou polaritu – červená na kladnou a černá na zápornou.
  3. Nabíječku nastavte dle manuálu na správné napětí a rychlost nabíjení a poté ji spusťte. Nabíjení může trvat až 5 hodin. Nikdy nenechávejte baterii nabíjet déle než 7 hodin – pokud ani po této době NiMH baterie není plně nabitá, je pravděpodobně poškozená, proto ji od nabíječky odpojte.
  4. Po dokončení nabíjení baterii odpojte od nabíječky.

Bezpečnost při použití NiMH akumulátoru

  • Před každým použitím a nabíjením NiMH baterii zkontrolujte. Podívejte se, jestli není nafouklá, prohnutá, propíchnutá nebo jinak poškozená. Pokud najdete nějaké známky poškození, ihned baterii odpojte a bezpečně se jí zbavte – při použití by totiž mohlo dojít k vnitřnímu zkratu a následnému požáru nebo explozi.
  • Baterii nabíjejte na nehořlavém povrchu, jako je keramika, kov nebo beton. Nikdy nenabíjejte NiMH baterii na posteli, na koberci nebo v blízkosti záclon, oblečení nebo jiných hořlavých předmětů. Po celou dobu nabíjení baterii sledujte.
  • Nerozebírejte ani neupravujte baterii. Také nevytahujte kabely silou – baterii vždy do airsoftové repliky vkládejte a vytahujte opatrně.
  • Likvidujte baterii bezpečně a ekologicky. Pokud je baterie poškozená nebo stará, nikdy ji neházejte do směsného odpadu. Baterii odneste do červené popelnice, na sběrné místo nebo do obchodu s elektronikou.
Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet